Maak seks bespreekbaar en fijn, voor mij een maandje geen wijn!

Robin Smeets

( Lid van team: Team Dance4Life )

Opgehaald

250
250% bereikt van mijn streefbedrag € 100
Door een maand lang niet te drinken sta ik bij elk borrelmoment stil bij het goede doel waar ik me voor inzet. Ik vind het namelijk belangrijk dat jongeren leren, zien en horen over seksualiteit: van het genieten van seks tot het aangeven van jouw grenzen. Nog te vaak gebeurt het dat jongeren niet durven aangeven wat ze wel en niet fijn vinden op het gebied van seks, met alle gevolgen van dien. Laten we het gesprek over seksualiteit op een positieve en veilige manier voeren!